Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

5270 b466 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
2246 0540 420

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viabiri biri

June 28 2015

5018 a4ee 420
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viakaerion kaerion

June 23 2015

1966 af5c
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viaIriss Iriss

June 18 2015

0014 25e6

June 16 2015

6796 05fc 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadivi divi
7181 fc40 420

the guy from New Jersey says accurate

Reposted fromlolfactory lolfactory viadivi divi
Reposted fromKubitsky Kubitsky viadivi divi
1989 918a 420
Reposted fromribka ribka viano-longer-kore no-longer-kore

June 15 2015

5496 07d2 420
Reposted fromhysterie hysterie viakaat kaat

June 14 2015

3220 8330 420

June 11 2015

9398 d242 420

adorus:

Whispering sweet nothings (by sopheava)

Reposted fromasika asika viajnna jnna
8557 314f 420
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viajnna jnna

June 10 2015

just-shower-thoughts:

Since Chris Pratt is playing the lead in Jurassic World, they should’ve just named the movie Parks and Rex

8717 07de 420
Radwanice !
Reposted fromindolence indolence viagabrysiowa gabrysiowa
2626 9bd9 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viathetemple thetemple

June 06 2015

2499 705e 420
Reposted fromthebonnie thebonnie viawujcioBat wujcioBat
Reposted frombalder balder viaredheads redheads
Jesteś policjantem, zdecydowałeś się bronić kraju przed wszelkimi chujowymi elementami, dostałeś przydział na stadion, używasz underpowered, znerfionej broni z chujową amunicją, strzelasz losowo w tłum, okazało się, że seba wyjebał wszystkie punkty odporności w broń ciętą, 1 pkt obrażeń z gumowej kuli go zabija. Tracisz pracę przez sebę co nie umie zrobić zbalansowanej postaci pod pvp.

Comments:
>No i tak kończy team, który składa się z samych tanków, dpsów i nie zatroszczył się o żadnego healera. Nooby powinny mieć zakazy stadionowe. Albo niech grają na PvE.

>Skoro był taki skłiszi asasinem to czemu grał jak tank? Jego wina, że ma problem z pozycjonowaniem

>Dostań z broni zaprojektowanej żeby nie zabijała
Bądź takim zjebem, że sam bóg chce żebyś zdechł

>Seba pomylił instancje. Easyfrag.
Reposted fromrrandom rrandom viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl